Hotline: 0936.288.112
 

Tỷ trọng nhập khẩu DAP Trung Quốc của Việt Nam đã giảm dần từ năm 2013 đến nay, tuy nhiên vẫn chiếm trên 69%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí