Hotline: 0936.288.112
 

Tuần này, nhu cầu ở một số khu vực đã tăng nhẹ, giao dịch được cải thiện, tuy nhiên nhìn chung giá Ure vẫn ổn định, NDT/tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí