Hotline: 0936.288.112
 

Trong quý 1/2020, Việt Nam đã nhập khẩu NPK tăng 20%, xuất khẩu NPK tăng 87% so với cùng kỳ 2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí