Hotline: 0936.288.112
 

Trong năm 2019, lượng Kali nhập khẩu về Việt Nam giảm 15% so với năm 2018, nghìn tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí