Hotline: 0936.288.112
 

Trong 4 tháng liên tục từ 7/2019-10/2019 xuất khẩu đã vượt qua nhập khẩu do nhu cầu nội địa yếu và tồn kho cao

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí