Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường phân bón Việt Nam trung tuần tháng 3 vẫn trầm lắng, giao dịch nhỏ lẻ mặc dù hàng tàu vẫn đang bổ sung về cảng miền Nam để chuẩn bị cho vụ Hè Thu 2020

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí