Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường phân bón Việt Nam cuối tháng 8/2019 chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của giá DAP Trung Quốc

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí