Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường phân bón tại Việt Nam nửa cuối tháng 2 vẫn khá trầm lắng do nhu cầu thấp trong bối cảnh giá thế giới Ure, DAP giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí