Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường Phân bón ngày 16/2/2019

Ngày 16/2, chào giá Ure Malay hạt đục tại cảng ở mức 7300 đ/kg; tại kho 7250-7300 đ/kg. Dự kiến ngày 23/2 có tàu 26.600 tấn Kali cập cảng Sài Gòn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí