Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường nông sản của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 gặp khó khăn về giá cả đầu ra đã tác động không nhỏ đến nhu cầu phân bón

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí