Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường nội địa yếu, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu: xuất khẩu Ure gia tăng mạnh trong tháng 8 (không bao gồm hàng tạm nhập tái xuất) – chủ yếu xuất Ấn Độ

Diễn biến xuất khẩu Ure của Việt Nam năm 2018-2019, tấn

Nguồn: TCHQ

Tin miễn phí