Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường Miền Trung ngày 13/12/2019: Giá Kali bán ra ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí