Hotline: 0936.288.112
 

Supe Lâm Thao: Đầu năm xuất bán gần 4000 tấn phân bón

Cùng với khí thế thi đua lao động sản xuất, trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tích cực đẩy mạnh xuất bán hàng, đem lại tín hiệu vui cho sự khởi đầu của một năm mới.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí