Hotline: 0936.288.112
 

Phiên thầu nhập khẩu Ure của MMTC đóng ngày 1/7/2019 đã nhận được chào giá thấp nhất ở mức 295,97 USD/tấn CFR bờ Tây

Phiên thầu nhập khẩu Ure của MMTC đóng ngày 1/7/2019 đã nhận được 17 chào thầu cho tổng lượng 2,74 triệu tấn, trong đó 2,624 triệu tấn trên cơ sở CFR và 150 nghìn tấn FOB. Chào giá thấp nhất ở mức 295,97 USD/tấn CFR bờ Tây và 292,63 USD/tấn CFR bờ Đông. 

Tin miễn phí