Hotline: 0936.288.112
 

Phân bón nhập khẩu dạng hàng xá, hàng rời khó ghi nhãn

Quy định ghi nhãn đối với phân bón NK dạng hàng xá, hàng rời gây nhiều khó khăn và DN không thể thực hiện được do hàng hóa NK là hàng rời, hàng xá không có bao bì.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì hàng hóa NK là phân bón dạng hàng xá, hàng rời thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan địa phương và DN phản ánh quy định ghi nhãn đối với phân bón NK dạng hàng xá, hàng rời gây nhiều khó khăn và DN không thể thực hiện được việc ghi nhãn do hàng hóa NK là hàng rời, hàng xá không có bao bì. Điều này dẫn đến tranh chấp trong quá trình xử lý vi phạm và xác định hành vi vi phạm giữa cơ quan Hải quan và DN.

Để đảm bảo thống nhất thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động XNK, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 43/2017/ND-CP, mới đây Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ việc hàng hóa NK là hàng rời, hàng xá, cụ thể là phân bón, DN có phải thực hiện việc ghi nhãn theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP hay không.

Trường hợp không phải ghi nhãn, Tổng cục Hải quan kiến nghị, đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế khi làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa theo quy trình thủ tục hiện hành, không kiểm tra việc ghi nhãn trên hàng hóa NK (bao gồm cả nhãn gốc và nhãn phụ) trừ trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc DN có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. DN chịu trách nhiện dãn nhãn hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Để đảm bảo quản lý, Cục Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp DN vi phạm quy định về dán nhãn hàng hóa khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

HQ Online

Tin miễn phí