Hotline: 0936.288.112
 

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

+ Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy không đổi ở mức 6900 đ/kg, tại điểm trung chuyển Tây Nam Bộ giá 6950 đ/kg.

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Cà Mau năm 2019, đ/kg      

Ngày

Tại nhà máy

9/9/19

6900

19/8/19

6900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí