Hotline: 0936.288.112
 

Ngày 25/9/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 25/9/2019, Ure Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy giảm xuống 6650 đ/kg.

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Phú Mỹ năm 2019, đ/kg

Ngày

Tại nhà máy

25/9/19

6650

T8/19

6800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí