Hotline: 0936.288.112
 

Ngày 18/7/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 18/7, giá Đạm Cà Mau có lệnh mới tại nhà máy ở mức 7100 đ/kg; tại kho trung chuyển Bình Dương 7150 đ/kg.

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Cà Mau năm 2019, đ/kg      

Ngày

Tại nhà máy

18/7/19

7100

21/6/19

7300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí