Hotline: 0936.288.112
 

Ngày 1/10/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Cà Mau năm 2019, đ/kg      

Ngày

Tại nhà máy

01/10/19

6900

9/9/19

6900

19/8/19

6900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí