Hotline: 0936.288.112
 

Mặc dù các khu vực đều đang chuẩn bị hàng cho vụ lúa Đông Xuân (vụ lúa lớn nhất cả năm) tuy nhiên xu hướng giá phân bón các tháng cuối năm vẫn dự báo chưa khả quan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí