Hotline: 0936.288.112
 

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ 18/6/2019-3/7/2019

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ 18/6/2019-3/7/2019

Chủng loại

Lượng, tấn

Trị giá, USD

Kali

36,439

10,571,665

SA

29,776

3,694,015

DAP

23,984

8,807,198

NPK

19,851

8,200,859

Khác

17,067

5,723,563

Ure

4,496

1,257,688

MAP

2,341

805,134

Ammonium Chloride

1,850

262,594

Ammonium Nitrate

1,289

628,700

Phân lân trắng

1,062

72,047

Phân bón lá

266

279,921

CAN

100

25,700

MKP

88

95,059

Tổng

138,610

40,424,143

Nguồn: TCHQ

Tin miễn phí