Hotline: 0936.288.112
 

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 9/7/2019-30/7/2019

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 9/7/2019-30/7/2019

Chủng loại

Lượng, tấn

Trị giá, USD

NPK

128,880

57,747,120

Kali

53,923

16,004,257

SA

49,693

6,551,343

Khác

22,894

5,268,809

DAP

16,555

6,236,217

MAP

2,641

884,194

Ammonium Nitrate

1,560

780,600

Ammonium Chloride

865

112,600

Phân lân trắng

540

36,600

Ure

514

160,050

Phân bón lá

498

932,505

MKP

332

391,142

CAN

190

58,469

Tổng

279,083

95,163,906

Nguồn: SLHQ (sơ bộ)

Tin miễn phí