Hotline: 0936.288.112
 

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 30/7-13/8/2019

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 30/7-13/8/2019

Chủng loại

Lượng, tấn

Trị giá, USD

SA

32,402

4,027,234

DAP

25,636

10,232,417

NPK

24,003

8,955,725

Kali

11,806

3,068,560

Khác

11,257

2,512,883

Ammonium Nitrate

2,154

1,071,300

MAP

841

455,245

Ammonium Chloride

630

91,035

MKP

286

309,578

CAN

113

35,208

Phân bón lá

69

708,527

Ure

40

15,440

Tổng

109,236

31,483,150

Nguồn: SLHQ

Tin miễn phí