Hotline: 0936.288.112
 

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 27/8-10/9/2019

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 27/8-10/9/2019

Chủng loại

Lượng, tấn

Trị giá, USD

SA

                    31,233

                  3,841,885

DAP

                    25,377

                  8,765,265

Khác

                    15,191

                  3,483,465

Ure

                      8,702

                  2,413,148

NPK

                      8,480

                  3,972,756

Kali

                      8,105

                  2,224,334

Phân lân trắng

                      1,000

                      64,693

MAP

                        961

                     409,789

Ammonium Chloride

                        504

                      67,536

MKP

                        356

                     412,463

Phân bón lá

                        347

                     398,153

Ammonium Nitrate

                        300

                     163,500

CAN

                        112

                      34,417

Tổng

                100,667

              26,251,403

Nguồn: SLHQ 

Tin miễn phí