Hotline: 0936.288.112
 

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 13/8-27/8/2019

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 13/8-27/8/2019

Chủng loại

Lượng, tấn

Trị giá, USD

SA

43,087

5,490,585

DAP

19,354

6,745,893

NPK

16,515

6,773,721

Kali

13,624

3,684,968

Phân bón hữu cơ

11,400

1,841,276

Khác

3,170

1,462,716

Ammonium Nitrate

1,829

1,052,550

MAP

1,516

627,364

Phân lân trắng

750

47,500

MKP

277

322,862

Phân bón lá

191

660,823

CAN

50

12,750

Tổng

111,764

28,723,009

Nguồn: SLHQ

Tin miễn phí