Hotline: 0936.288.112
 

Giám sát giá phân bón tuần 27/9-3/10/2019

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại quận 7 Sài Gòn năm 2019, Vnd/kg

 

3/10/2019

2/10/2019

Urê

 

 

Ure Phú Mỹ

6800-6900 (Sài Gòn); 6650 (lệnh 25/9)

6800-6900 (Sài Gòn); 6650 (lệnh 25/9)

Ure Cà Mau

6900-7000 (Sài Gòn, Long An); 6900 (lệnh mới 1/10)

6900-7000 (Sài Gòn, Long An); 6900 (lệnh mới 1/10)

Ure Malay hạt đục

6650-6750 (cầu cảng, Gia Vũ, Vinacam)

6700-6750 (cầu cảng, Gia Vũ, Vinacam)

Kali

 

 

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Israel miểng Vinacam

7800 (kho)

7800 (kho)

Kali Belarus miểng

7700

7700

DAP

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

11000-11200

11000-11200

DAP xanh Tường Phong 64%

10300 (giá ký quỹ 10250 nhận hàng cuối tháng 10)

10300

DAP Đình Vũ xanh

8700

8700

NPK

 

 

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE

8600 (nhà máy)

8600 (nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S

8910-9060

8910-9060

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8400-8600

8400-8600

SA

 

 

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA Trung Quốc bột mịn

3150-3200

3150-3200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí