Hotline: 0936.288.112
 

Giám sát giá phân bón tuần 24/6-28/6

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

27/6/2019

26/6/2019

Urê

 

 

Ure Phú Mỹ

7450-7550 (7400 lệnh nhà máy)

7450-7550 (7400 lệnh nhà máy)

Ure Cà Mau

7350-7400 (7300 lệnh nhà máy 21/6)

7350-7400 (7300 lệnh nhà máy 21/6)

Ure Malay hạt đục

7000 (cảng); 7200 (kho)

7000 (cảng); 7200 (kho)

Kali

 

 

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Israel (miểng)

8000-8050 (kho, Vinacam)

8000-8050 (kho, Vinacam)

Kali Belarus miểng

7900-8000

7900-8000

DAP

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

11900-12000

11900-12000

DAP xanh Tường Phong 64%

11500

11500

DAP Đình Vũ xanh

9550-9600

9550-9600

NPK

 

 

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE

8700 (nhà máy)

8700 (nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S

8910-9060

8910-9060

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8400-8600

8400-8600

SA

 

 

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA Trung Quốc bột mịn

3150-3200

3150-3200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin miễn phí