Hotline: 0936.288.112
 

Diễn biến giá Ure, DAP và MOP thế giới từ tháng 1/2018-5/2019

Diễn biến giá Ure, DAP và MOP thế giới từ tháng 1/2018-5/2019, USD/tấn

Nguồn: Bloomberg, World Bank

Tin miễn phí