Hotline: 0936.288.112
 

DAP 1 Hải Phòng chuẩn bị ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém

5 tiêu chí để đưa dự án, nhà máy ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém của ngành công thương, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP1 Hải Phòng đều đáp ứng đầy đủ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí