Hotline: 0936.288.112
 

Đạm Cà Mau (DCM) chi gần 480 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

Ngày 26/9 tới, CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 900 đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí