Hotline: 0936.288.112
 

Cuối tuần trước, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure không đổi

Cuối tuần trước, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure Cà Mau tại nhà máy không đổi ở mức 7300 đ/kg, đại lý cấp 1 chào bán giao đến đại lý cấp 2 tại miền Tây Nam Bộ giá 7400 đ/kg.

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Cà Mau năm 2019, đ/kg      

Ngày

Tại nhà máy

7/19

7300

21/6/19

7300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí