Hotline: 0936.288.112
 

Cuối tháng 7-đầu tháng 8/2019 thị trường Ure nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu tại một số khu vực sản xuất do nhu cầu thấp

Diễn biến giá Ure hạt trong xuất khẩu Trung Quốc năm 2019, NDT/tấn

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Cập nhật đến ngày 1/8/2019)

Tin miễn phí