Hotline: 0936.288.112
 

Công ty Phân bón Nông Thuận Phát bị đình chỉ hoạt động

Công ty TNHH Phân bón Nông Thuận Phát bị UBND tỉnh Bình Định phạt 300 triệu đồng, buộc đình chỉ hoạt động.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí