Hotline: 0936.288.112
 

Công ty Phân bón Miền Nam: Lãi ròng giảm 55,56% sau soát xét

Theo kết quả soát xét báo cáo tài chính của kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Phân bón Miền Nam, lợi nhuận ròng giảm từ 13,3 tỷ đồng xuống còn 5,9 tỷ đồng, tương đương 55,56% so với báo cáo tài chính tự lập.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí