Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá NPK không đổi

Ngày 6/9, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Baconco 30-20-5 chào bán ở mức 12600 đ/kg; NPK Yara 15-15-15 ở mức 12700-12800 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

                                  

6/9/2019

5/9/2019

NPK Baconco 30-20-5

12600

12600

NPK Yara 15-15-15

12700-12800

12700-12800

NPK Yara 20-20-15

11700

11700

NPK Yara 25-7-7

13200-13400

13200-13400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí