Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá Kali không đổi

Ngày 6/9, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Belarus miểng ở mức 7700-7750 đ/kg, trong khi giá Kali Belarus bột ở mức 7100 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

6/9/2019

5/9/2019

Kali Belarus miểng

7700-7750 (7700 giá chào dự kiến tại cầu cảng tàu về 12/9)

7700-7750 (7700 giá chào dự kiến tại cầu cảng tàu về 12/9)

Kali Belarus bột

7100 (giá chào dự kiến tại cầu cảng tàu về 12/9)

7100 (giá chào dự kiến tại cầu cảng tàu về 12/9)

Kali Canada (miểng)

7700-7750

7700-7750

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí