Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2019: Giá Ure không đổi

Ngày 27/7, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Ure Phú Mỹ giữ ở mức 7250-7300 đ/kg và Ure Cà Mau ở mức 7200-7300 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

27/7/2019

26/7/2019

Ure Phú Mỹ

7250-7300 (Sài Gòn); 7100-7150 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

7250-7300 (Sài Gòn); 7100-7150 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

Ure Cà Mau

7200-7300 (lệnh 7100 nhà máy)

7200-7300 (lệnh 7100 nhà máy)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí