Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8050-8100 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí