Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2019: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí