Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2019: DAP xanh Đình Vũ chào giá ở mức 10200 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí