Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào giá ở mức 12600 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí