Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá NPK ổn định

Ngày 17/9, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE) chào bán ở mức 8300-8400 đ/kg; NPK Việt Nhật 16-16-8 +13S ở mức 8400-8500 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

                                  

17/9/2019

16/9/2019

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

8300-8400

8300-8400

NPK Việt Nhật 16-16-8 +13S

8400-8500 (nhà máy)

8400-8500 (nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S (tạo hạt)

8910-9060

8910-9060

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí