Hotline: 0936.288.112
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Ure không đổi

Ngày 16/8, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Ure Phú Mỹ giữ ở mức 7250-7300 đ/kg và Ure Cà Mau ở mức 7100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

16/8/2019

10/8/2019

Ure Phú Mỹ

7250-7300 (Sài Gòn); 7000-7100 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

7250-7300 (Sài Gòn); 7000-7100 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

Ure Cà Mau

7100 (lệnh mới ngày 12/8); 7050 (ngoài lệnh)

7100 (lệnh mới ngày 12/8); 7050 (ngoài lệnh)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí