Hotline: 0936.288.112
 

Chiều 19/8, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

+ Chiều 19/8, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy 6900 đ/kg. Cũng có tin cho rằng, giá lệnh Ure Phú Mỹ ở mức 6800 đ/kg (tại nhà máy).

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Cà Mau năm 2019, đ/kg      

Ngày

Tại nhà máy

19/8/19

6900

12/8/19

7100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Lệnh ra hàng Ure của Đạm Phú Mỹ năm 2019, đ/kg

Ngày

Tại nhà máy

T8/19

6800

2/7/19

7300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí