Hotline: 0936.288.112
 

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 6/9/2019

Theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, tiến độ xuống giống lúa Thu Đông 2019 đến ngày 6/9/2019 là 555 ngàn ha/750 ngàn ha, đạt 68,42 % so với kế hoạch và nhiều hơn diện tích xuống giống so với  cùng kỳ 2018 hơn 18 ngàn ha. Thu hoạch lúa Thu Đông được 21,3 ngàn ha, chiếm 3,84% diện tích xuống giống và thu hoạch nhiều hơn cùng kỳ gần 8 ngàn ha; năng suất đạt 53,74 tạ/ha, ít hơn cùng kỳ 0,06 tạ/ha; sản lượng đạt 114,7 ngàn tấn, nhiều hơn cùng kỳ gần 43 ngàn tấn do diện tích thu hoạch nhiều hơn.

Tin miễn phí