Hotline: 0936.288.112
 

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 1/8/2019

Tính đến ngày 1/8/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2019 được 350.000 ha/750.000 ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 46,7% (cùng kỳ 51,9%).

Tin miễn phí