Hotline: 0936.288.112
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 6/9/2019

Tính đến ngày 6/9, theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, thu hoạch lúa Hè Thu ở khu vực ĐBSCL, diện tích toàn vùng thu hoạch được 1,4 triệu ha, chiếm 76,96% diện tích xuống giống, ít hơn tiến độ thu hoạch cùng kỳ hơn 71 ngàn ha; năng suất 56,2 tạ/ha, cao hơn 0,09 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng 7,9 triệu tấn, ít hơn cùng kỳ 390 ngàn tấn so với cùng kỳ do diện tích thu hoạch ít hơn cùng kỳ.

Tin miễn phí