Hotline: 0936.288.112
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 4/10/2019

Tính đến ngày 4/10, theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, thu hoạch lúa Hè Thu ở khu vực ĐBSCL, diện tích toàn vùng thu hoạch được 1,8 triệu ha, chiếm 97,70% diện tích xuống giống, ít hơn tiến độ thu hoạch cùng kỳ 26,8 ngàn ha; năng suất 56,33 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ 0,31 tạ/ha; sản lượng 10 triệu tấn, ít hơn cùng kỳ hơn 64,7 ngàn tấn so với cùng kỳ do diện tích thu hoạch ít hơn cùng kỳ.

Tin miễn phí