Hotline: 0936.288.112
 

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 4/10/2019

Theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, tiến độ xuống giống lúa Đông Xuân 2019-2020 với diện tích là 49,7 ngàn ha, diện tích xuống giống nhiều hơn cùng kỳ 2018 là 44,4 ngàn ha, tập trung tại Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long và Long An.

 

Tin miễn phí