Hotline: 0936.288.112
 

Ấn Độ thông báo mở thầu nhập khẩu Ure cuối tháng 6/2019

MMTC đã thông báo mở thầu nhập khẩu phân bón Ure, phiên thầu đóng ngày 1/7/2019, hồ sơ dự thầu có giá trị đến ngày 8/7/2019; giao hàng từ cảng xếp hàng ngày 16/8/2018.

Tin miễn phí